Direct naar inhoud
30 Jan – 9 Feb 2025

Ben De Loenen

Ben De Loenen op IFFR

  • Ibogaine – Rite of Passage

    Opmerkelijke documentaire over de wonderlijke stof ibogaine. Het wordt in Afrika gewonnen uit een wortel. Dat dansende Afrikanen er hallucinaties van

    • White Light
  • SEEM

    Een film die schijnbaar heldere en herkenbare elementen op zo’n manier combineert, dat de betekenissen en de associaties die ze meestal oproepen, relatief worden. De film is opgebouwd rond drie personages (een man, een meisje en een vrouw) wier rollen, handelingen en relaties gedurende de film veranderen. De film probeert een audiovisuele ervaring te bieden […]

    • exploding cinema - Sound Check