Digital Paradox

  • 90'
  • 0
Discussie over de invloed van digitalisering op film- en televisie-esthetiek en verteltechnieken. Teken des tijds is dat de BBC binnenkort zowel wat betreft camera als montage volledig 'digitaal gaat', terwijl ook 'klassieke' filmmakers als Johan van der Keuken en Jon Jost overschakelen. De discussie vormt een aanzet tot een themaprogramma van het Rotterdamse festival 1999, waarin onderzocht zal worden tot welke nieuwe esthetiek en vertelvormen het gebruik van digitale middelen heeft geleid.Aan de discussie wordt naar verwachting deelgenomen door Werner Nekes (zie Tag des Malers), Jon Jost, (zie London Brief), Ian Kerkhof, wiens Naar de klote! onder andere door de productiewijze opzien baarde, Rob Schröder, grafisch ontwerper en documentairemaker, John Wyver van Illuminations, filmmaker Michael Pilz, die geheel op digitale middelen is overgestapt, Allessandro Rais, directeur van het videoartfestival van Palermo en Johan van der Keuken.
Festivaleditie
IFFR 1998
Lengte
90'
Producent
Peter Missotten