Courting Daylight in Saving Darkness

  • 420'
  • 0
Voor zijn meest uitvoerige installatie-project tot op heden, neemt McClure het 17de eeuwse schilderij “Interieur met vrouw aan het virginal” als vertrekpunt. Doorheen de tentoonstellingsperiode blijft de kunstenaar objecten en licht verder aanpassen en animeren, en implementeert op die manier de parameters van zijn cinematografische performances in de tentoonstellingszalen.
'Ontworpen als parallel traject voor mijn reis van het “duister woud” naar het paradijs, wordt deze tentoonstelling aangeboden als een basis handleiding om nog intenser te genieten van de metafysische privileges die de impact van mijn werk overstijgen. Kentekens op de muur, het handschrift van een authoriteit zonder lichaam, zullen minder licht krijgen en omgedraaid worden gedurende mijn gelijktijdige actie van mentale verstoringen, een misleidende variant op de “verzamelplaats”* (* camera obscura) van de Chinese filosoof Mozi. Geniale stukken handwerk hangen ingekaderd als een bewegingsloos vocabularium. In vergelijking zal alle schilderkunst er doods uitzien. De ramen van Vermeer zullen ingeruild worden voor de herontdekking van een het licht, afkomstig van een primitieve gloed. De vluchtige beelden van gaatjes door een zeef en de openingen tussen het gebladerte die de camera obscura zijn voorafgegaan, zullen worden heropgevoerd. Ruimte is noodzakelijk voor een constructief handelen van gelijkenissen, verschillen, geloofwaardigheid en consumptie.' (Bruce McClure)
do 22 t/m za 31-1, 11:00-18:00 uur, Witte de With Centre for Contemporary Art, €6, op vertoon IFFR-ticket €3


Filmmaker
Bruce McClure
Festivaleditie
IFFR 2015
Lengte
420'
Filmmaker
Bruce McClure
Festivaleditie
IFFR 2015
Lengte
420'