Serge Daney lecture

  • 90'
  • 0
In deze lezing, die is opgedragen aan Hollis Frampton, zal ik het alfabet gebruiken als heuristisch middel om te spreken over zaken die me in de geschiedenis en de theorie van de film het meest interesseren. Beginnend bij Aristoteles zal ik mijn weg door het alfabet verder doorwerken met Bambi, Cinefilie, Dans, Eisenstein enzovoort, totdat ik ben aanbeland bij Zorn's Lemma. Naast het bespreken van heden, verleden en toekomst van de cinema als kunstvorm, zal ik van de gelegenheid gebruik maken in een fragmentarische dialoog te treden met teksten van Serge Daney. Eclectisch van aard als ik ben, zal de lezing een brede waaier aan onderwerpen behandelen, maar het zwaartepunt blijft liggen bij thema's van de avant-garde, de auteurtheorie en de Franse filmtheorie, om daarmee recht te doen aan de uiteenzettingen en kritieken van Serge Daney, die hierin zo'n belangrijke rol hebben gespeeld. Peter Wollen Peter Wollen is filmmaker, filmtheoreticus en filmdocent. Momenteel heeft hij een sabbatical leave van zijn functie als Professor of Film Studies aan de universiteit van Californië te Los Angeles. Hij schreef o.a. Signs and Meaning in the Cinema, dat binnenkort opnieuw in een nieuwe, uitgebreide uitgave zal verschijnen, en Raining the Icebox: Reflections on Twentieth Century Culture. Hij was redacteur van het tijdschrift Screen en levert regelmatig bijdragen aan Sight and Sound. Hij heeft o.a. de films Penthesilea en Riddles of the Sphinx gemaakt, samen met Laura Mulvey, en meer recentelijk zijn Friendship's Death. Hij is tevens co-scenarist van Michelangelo Antonioni's The Passenger.
  • 90'
  • 0
Festivaleditie
IFFR 1998
Lengte
90'
Internationale titel
An Alphabet of Cinema
Festivaleditie
IFFR 1998
Lengte
90'
Internationale titel
An Alphabet of Cinema