Direct naar inhoud
30 Jan – 9 Feb 2025

IFFR en Fonds 21

Al jaren is Fonds 21 partner van International Film Festival Rotterdam. Het fonds maakt het mogelijk dat IFFR er ieder jaar in slaagt om innovatieve film(kunst) te presenteren aan een groot en divers publiek. Sinds 2020 is Fonds 21 hoofdpartner van het festival. Door de meerjarige samenwerking is er slagkracht en ruimte ontstaan om plannen uit te werken en realiseren. Hoofdpartners zijn essentieel om de impact van het festival te waarborgen, maar ook om als organisatie te kunnen groeien.

Fonds 21 steunt jaarlijks een groot aantal projecten van culturele instellingen en van organisaties die met hun initiatieven de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. Met het steunen van projecten wil het fonds een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu. Fonds 21 is daarbij niet alleen financier, maar ook een betrokken partner. Als hoofdpartner van IFFR steunt Fonds 21 de programmering van het festival, waarbij publieksontwikkeling, educatie en verbinding met de stad Rotterdam centraal staan. Jongeren krijgen een stem binnen IFFR met eigen programma’s en communicatiekanalen. Ook is er een educatief traject voor mbo-studenten, waarbij ze onder meer hun eigen festival organiseren.

Daarnaast biedt IFFR een gedifferentieerd educatieprogramma aan voor alle onderwijsniveaus, van primair tot voortgezet onderwijs, van speciaal onderwijs tot hbo en wo. Het festival doet daarbij elk jaar uitgebreid publieksonderzoek door middel van enquêtes en data-analyse, waaronder een impactanalyse voor specifiek het educatieprogramma.

“IFFR bewijst dat een artistieke signatuur niet in tegenspraak hoeft te zijn met het bereiken van een groot en divers publiek”, zegt Henk Christophersen – Algemeen Directeur van Fonds 21. “Het grote publieksbereik, de kwaliteit van de programmering en de sterke focus op educatie in het algemeen en het mbo in het bijzonder maken dat Fonds 21 zich met plezier als hoofdpartner aan dit festival verbindt.”

De festivaldirectie is zeer verheugd dat Fonds 21 de samenwerking als hoofdpartner heeft verlengd: “Het stelt ons in staat om onze ambities met betrekking tot publieksverbreding te realiseren en ons impactonderzoek binnen het educatieprogramma door te zetten”, zegt Marjan van der Haar, voormalig zakelijk directeur van IFFR.“ Ons doel is altijd geweest om kwaliteitsfilms bij een zo breed mogelijk publiek te brengen”, vult zij aan. “Met de steun van Fonds 21 kunnen we hier sterker op inzetten de komende jaren. De expertise van het fonds en de aandacht voor zowel kwaliteit als publieksbereik is van grote toegevoegde waarde.”

Partner