Direct naar inhoud
30 Jan – 9 Feb 2025

Fiscale voordelen van schenken

Wanneer de gift periodiek wordt vastgelegd (voor tenminste vijf jaar), is deze volledig aftrekbaar van de belasting zonder drempelbedrag.

Geefwet 

Door de Geefwet is geven aan een organisatie met een culturele ANBI-status extra voordelig. IFFR heeft deze status. Je mag de gift namelijk voor 125% aftrekken van je belastbaar inkomen. Het is mogelijk om het totaal van meerdere giften aan culturele instellingen op te tellen. Er geldt een maximumbedrag van €5.000. Als je meer schenkt, kan je het resterende bedrag tegen het reguliere percentage (100%) aftrekken. Dit belastingvoordeel geldt bij zowel een eenmalige als bij een periodieke schenking.

Eenmalige gift 

Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van je inkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer schenkt mag je aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van je verzamelinkomen.

Schenkingsovereenkomst 

Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen en kennen geen drempels en maxima. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor minimaal vijf jaar. Om een periodieke gift te doen vul je onze schenkingsovereenkomst in. Als je deze naar ons opstuurt, sturen we een ondertekende versie terug voor je eigen administratie. 

Met onze online rekenmodule kun je het fiscale voordeel berekenen in jouw specifieke situatie. Hier kun je gemakkelijk zien wat je gift netto per jaar kost bij jouw belastingtarief. Meer informatie vind u ook op www.belastingdienst.nl.

Contact

Georgie Kusbiantoro
Coördinator Donaties, Mecenaat & Events

[email protected]
+31 10 8909090