Direct naar inhoud

Duurzaamheid

Bij IFFR erkennen we de noodsituatie op klimaat- en ecologisch gebied. We zijn ons er terdege van bewust dat het dringend nodig is om onze voetafdruk te verkleinen en het festival als geheel duurzamer te maken. We realiseren ons dat we, met een groot bereik en impact zoals dat van IFFR, een rol kunnen spelen in het creëren van bewustzijn over milieukwesties. De grootste uitdaging in het terugdringen van de CO2-uitstoot vraagt om een sectorbrede aanpak, maar alle inspanningen moeten bij het individu beginnen.

Samen met datagedreven carbon insight-startup Coolset gaat IFFR vanaf 2023 een nulmeting uitvoeren, waarbij de CO2-uitstoot van het festival als geheel wordt gemeten. Deze nulmeting wordt als uitgangspunt gebruikt om de komende jaren onze uitstoot te verminderen en te compenseren. We hebben ook drie aandachtsgebieden geïdentificeerd, waar we voor onze 52e editie blijven willen werken of waarmee we willen beginnen: reizen & vervoer, voedselverspilling en drukwerk. Wat betreft reizen, transport en voedselverspilling hebben we in 2020 al de eerste stappen gezet, waaraan we willen blijven doorwerken. Sinds kort besteden we tevens meer aandacht aan de duurzaamheid van ons drukwerk. Uitgebreidere informatie over onze plannen en stappen die we hebben gezet lees je hieronder.

Reizen & vervoer

Naast een groot publieksfestival is IFFR ook een netwerkorganisatie. Dat betekent dat zo’n 2000 veelal internationale professionals elk jaar eind januari naar Rotterdam afreizen, en een twintigtal IFFR-medewerkers voor onderzoeksdoeleinden gedurende het hele jaar andere filmfestivals bezoeken in Europa en daarbuiten.

In 2020 hebben we een nulmeting gedaan voor het aantal geboekte vluchten om filmmakers naar IFFR te laten komen. Dit aantal is de afgelopen twee jaar drastisch afgenomen door de pandemie, waardoor de bestaande nulmeting niet meer representatief is. De nulmeting van IFFR 2023 wordt de nieuwe baseline voor onze plannen om onze vliegemissies de komende jaren terug te verminderen.

Om onze vliegemissies te verminderen streven we naar meer treinreizen. Tenzij de treinreis langer duurt dan zeven uur, probeert IFFR zoveel mogelijk reizen per trein te faciliteren. Zoals tijdens eerdere edities gaat het vervoer van centraal stations of vliegvelden naar het festival en terug in principe met het openbaar vervoer. Indien nodig bieden we een shuttleservice die meerdere gasten tegelijk op de luchthaven verzamelt, waardoor het aantal ritten wordt verminderd. We brengen de shuttleservice terug van 25 auto’s in 2020 naar 10 auto’s in 2023.

Voedselverspilling

In het festivalhart de Doelen zijn tijdens vorige edities grote stappen gemaakt om meer te vergroenen, zowel op het gebied van afvalverwerking als catering. Afvalscheiding vindt op alle niveaus plaats, het gebruik van wegwerp-plastic is zoveel mogelijk gereduceerd doordat het personeel wordt aangemoedigd om hun eigen herbruikbare koffiekopjes of -bekers te gebruiken om verspilling te voorkomen. Wat eten en drinken betreft, werken we voornamelijk samen met lokale of duurzame partners om transport te vermijden. 

Daarnaast is de catering voor de festivalcrew en branche-evenementen volledig vegetarisch. Om voedselverspilling te voorkomen, moeten medewerkers zich vooraf aanmelden voor het diner. Het overgebleven eten geven we aan lokale goede doelen die daklozen helpen zoals de Pauluskerk en de Nico Adriaans Stichting. Met dit beleid willen we blijven doorgaan.  

Drukwerk

Gedrukte materialen die worden gebruikt voor de citydressing, zoals posters, flyers en meer, zijn natuurlijk onmisbaar voor onze marketing. Omdat we ons bewust willen zijn van hoeveel we elk jaar printen, onderzoeken we manieren om onze papierverspilling te minimaliseren. Voor de publicaties en marketingmaterialen die toch gedrukt moeten worden, kijken we naar meer duurzame papierbronnen. Voor IFFR 2023 kozen we ervoor om minder posters te printen en gebruik te maken van digitale posters op locaties door de hele stad.

Gezien de enorme hoeveelheid stembiljetten die elk festival gedrukt worden voor onze Publieksprijs, hebben we besloten om te stoppen met het uitdelen van papieren stembiljetten en helemaal over te stappen op een digitaal alternatief dat automatisch stembiljetten per e-mail verstuurt. Tijdens de afgelopen twee edities is er al met succes gebruik gemaakt van het digitale stemsysteem.

Gekochte filmtickets zijn te vinden en te scannen via de IFFR-app of in de browser of e-mail op een telefoon. Daarom vragen we bezoekers om geen tickets af te drukken en in plaats daarvan hun digitale tickets te gebruiken om het festival te bezoeken. Voor onze geaccrediteerde gasten onderzoeken we hoe we papieren badges en plastic hoesjes kunnen vervangen door duurzamere opties met onze partners.

Volgende stappen

We realiseren ons dat er nog veel stappen moeten worden gezet, maar we werken eraan. Met behulp van de geplande nulmeting en een externe adviseur werkt het interne Green Team hard aan het opstellen van een langetermijnvisie voor het festival. Het doel is om te komen tot een concreet, realistisch, gezamenlijk stappenplan. Deze visie dient als basis voor een mogelijke roundtable met filmfestivals uit de regio. Samen zal de discussie gestart worden over hoe de CO2-uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen om de sector te verduurzamen.