Direct naar inhoud

Stichting Tiger Friends

De Stichting Tiger Friends is in 2011 opgericht met als doel het verstrekken van financiële steun aan Stichting International Film Festival Rotterdam alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting maakt het mogelijk om middels financiële steun van vrienden van het festival International Film Festival Rotterdam te steunen en zorg te dragen voor een sterke verbinding tussen het trouwe publiek en het festival.

 • Contactgegevens

  Postadres
  Stichting Tiger Friends
  Postbus 21696
  3001 AR Rotterdam

  Bezoekadres
  Karel Doormanstraat 278b
  3012 GP Rotterdam

  Telefoon: (+31) 10 890 90 90
  Fax: (+31) 10 890 90 91
  E-mail: [email protected]

 • ANBI-informatie

  Naam
  Stichting Tiger Friends

  RSIN
  802722490

  Fiscaal nummer: NL.00.8027.22.490
  Kamer van Koophandel nummer: 41213722

  Doelstelling
  Het verstrekken van financiële steun aan Stichting International Film Festival Rotterdam, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41128382.

 • Bestuurssamenstelling

  Pieter Guldemond
  Monica Galer
  Jeroen Beker
  Jeroen Kunstman

 • Beloningsbeleid

  De bestuurders zijn onbezoldigd. De leden van het bestuur ontvangen voor de uitvoering van hun functie geen beloning. Reis- en vergaderkosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Documentatie