Original Copy

Verzamelprogramma

IFFR 2020

Dubbelgangers, reïncarnaties, deepfakes en kopieën. Identiteit en geheugen hebben een wankele basis in dit programma met veel maskers.

Verzamelprogramma

IFFR 2020

In dit verzamelprogramma