Cardinal Directions

Verzamelprogramma

IFFR 2017

Voortbewegen omdat het kan, omdat het moet, omdat je meegenomen wordt, op zoek naar een nieuw land. Via historische overpeinzingen en een abstracte roadtrip tot aan het wachten op vrijheid; de verschillende tempi sleuren je mee en laten je voor een moment stilstaan. 

Verzamelprogramma

IFFR 2017