Rubber's Lover

  • 92'
  • Japan
  • 1995
Ergens in een groot gebouw, het Centrum genoemd, wordt door vier personen, Hitotsubashi, Motomiya, Iinuma en Shimika, aan een uiterst geheim experiment gewerkt. Het onderzoek wordt gesponsord door een groot bedrijf en behelst een systeem dat verpakt is in nauwsluitend rubber en leeft van een zeer kleine hoeveelheid zuurstof: de 'rubber unit'. De rubber unit is aangesloten op een DDD (Digital Direct Drive) installatie. Door middel van een krachtige explosie en het toedienen van het medicijn 'ether' wordt de menselijke geest vernietigd en een voortdurende 'trip-toestand' veroorzaakt. De op deze manier tot bijna nul gereduceerde geest gaat een nieuw brein besturen. Dat nieuwe brein zendt zogenaamde 'psychic' hersengolven uit en krijgt lichaamskracht toegediend via een katalysator. Met het experiment blijkt men de verbeelding te willen verwoesten en te proberen vernietiging te zaaien. Maar de via de achterdeur verkregen proefpersonen zijn niet opgewassen tegen de hardheid van het experiment. Bovendien zijn er te weinig proefpersonen en er wordt te veel geld aan de ontwikkeling van de DDD verspild. Als de sponsor besluit zich uit het project terug te trekken, wordt secretaresse Kiku Onoda naar het Centrum gestuurd om het viertal hiervan op de hoogte te brengen. Ze staat op het punt te gaan trouwen; dit is haar laatste opdracht. Als Motomiya en Hitotsubashi het nieuws horen, proberen ze alsnog, met de laatste proefpersoon, het experiment tot een goed einde te brengen. Deze proefpersoon is een van de mannen van het viertal, Shimika, en blijkt een hele sterke. Het laatste experiment ontketent krachten die niemand had voorzien. Somewhere in a big building, called the Centre, four people work on a very secret experiment: Hitotsubashi, Motomiya, Iinuma and Shimika. The investigation is sponsored by a big company and involves a system packed in close-fitting rubber and living off a very small amount of oxygen: the 'rubber unit'. The rubber unit is linked to a DDD (Digital Direct Drive) installation. Using a powerful explosion and administration of ether, the human spirit is destroyed and a continuous 'trip' is caused. The spirit reduced in this way to an almost zero situation controls a new brain. This new brain transmits so-called psychic brainwaves and gets physical power through a catalyst. The aim of the experiment is to decimate the imagination and try to sow destruction. But the illegally-acquired guinea pigs cannot cope with the hardness of the experiment. There are also not enough guinea pigs and too much money is wasted in developing DDD. When the sponsor decides to pull out of the project, secretary Kiku Onoda is sent to the Centre to inform the four researchers. She is about to get married and this is her last job. When Motomiya and Hitotsubashi hear the news, they try to complete the experiment with the last guinea pig. This guinea pig is however one of the men from the foursome, Shimika, and turns out to be very strong. The last experiment unleashes forces that no one could have foreseen.
Filmmakers
Shojin Fukui, Fukui Shozin
Première
Wereldpremiere
Productieland
Japan
Jaar
1995
Festivaleditie
IFFR 1996
Lengte
92'
Medium/Formaat
16mm
Taal
Japans
Producenten
Takashi Nishimura, Kobayashi Hiroshi
Filmmakers
Shojin Fukui, Fukui Shozin
Première
Wereldpremiere
Productieland
Japan
Jaar
1995
Festivaleditie
IFFR 1996
Lengte
92'
Medium/Formaat
16mm
Taal
Japans
Producenten
Takashi Nishimura, Kobayashi Hiroshi