Verdieping

IFFR en vfonds

20 januari 2021

Freedom Lecture with Agnieszka Holland during IFFR 2019

Verdieping

IFFR en vfonds

20 januari 2021

Vfonds zet zich in voor een democratische rechtsstaat, een vreedzame samenleving, en vrijheid in de grootste zin van het woord. Om deze reden is vfonds strategisch partner van IFFR: als aanjager van maatschappelijke discussie door met een omvangrijk filmprogramma mensen een venster op de wereld en een spiegel aan zichzelf te bieden.

IFFR en vfonds vinden het belangrijk jonge mensen te betrekken bij de wereld, via films en filmmakers die in hun werk dilemma’s laten zien en onderwerpen bespreekbaar maken. Dit bereiken we via het festival en het educatieprogramma voor kinderen en jongeren. Ook de International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR), waar IFFR een oprichter van is, is een permanente organisatie wiens doelen overlappen met de idealen van vfonds: vrijheid van meningsuiting en pers. 

Vanaf IFFR 2022 krijgt het strategisch partnerschap vorm door middel van de nieuw ontwikkelde vfonds Freedomline. De vfonds Freedomline geeft ruimte voor verdiepende vertellingen, en haalt actuele, diverse, urgente en confronterende onderwerpen aan. Deze programmalijn is een unieke, consistente verzameling van films en talks uit het festivalprogramma geïnspireerd op de gedeelde waarden van IFFR en vfonds. De films vergroten kennis over oorlog en conflict, en stellen de onvanzelfsprekendheid van vrijheid en gelijkwaardigheid aan de orde. Stuk voor stuk aangrijpende, ijzersterke films die dialoog aanjagen. 

Zakelijk directeur van IFFR Marjan van der Haar is trots op de samenwerking: “IFFR en vfonds delen hun hoge waardering voor dialoog, reflectie, vrijheid, tolerantie en openheid. Deze ondersteuning sterkt IFFR in haar missie om onafhankelijke wereldcinema een groot podium te geven.”

Lisette Mattaar, directeur van het vfonds, zegt over de verbinding met IFFR dat “Films onze ogen openen en ons doen beseffen dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Samen met onze partners en vrienden willen wij het verschil maken.”

 

Support IFFR

ICFR

International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR) is a permanent organisation aimed at supporting filmmakers facing political persecution for their work.