Voor Alfredo Jaar, veteraan van drie Biënnales van Venetië en winnaar van de MacArthur and Guggenheim Fellowships, zijn kunst en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook al schuwt hij het label ‘politieke kunstenaar’. In de afgelopen dertig jaar draaide zijn werk om grove schendingen van mensenrechten en de neiging van onze soort naar ernstige onmenselijkheid jegens onszelf. Jaar richtte zijn kritische blik weliswaar op de slachtvelden in Rwanda en de Vietnamese jeugdgevangenissen in Hongkong, maar wij westerlingen krijgen er het hardst van langs voor onze bewuste onwetendheid over wereldwijde wreedheden en onze gewenning aan de gruwelijke beelden die daaruit volgen.

Al even schrijnend is een installatie uit 1995, One Million Finnish Passports, waarin één miljoen lege paspoorten achter een glazen wand lagen opgestapeld – dit om ons te herinneren aan de onzekere toekomst van de mensen die het Finse staatsburgerschap werd geweigerd. "Alles wat we doen, bevat een opvatting over de wereld", zei Jaar in een interview in 2017. "De kunstenaar creëert modellen voor het overdenken van de wereld." Zijn lezing richt zich op recente projecten over de hele wereld.

Vrijdag 26 januari 2018 (14:30-16:00) - Hilton Le Jardin