Waar we voor staan

IFFR vertegenwoordigt de kracht en impact van onafhankelijke film, filmmakers en filmkunst. We doen dat samen en met wederzijds respect als uitgangspunt. Voor IFFR betekent respect: een warm welkom voor iedereen – collega’s, filmprofessionals, zakenpartners en gasten – en een omgeving waar vrijheid van meningsuiting wordt gewaardborgd en geen tolerantie is voor intimidatie, discriminatie, seksisme of ander respectloos gedrag.

Wij behouden het recht voor om accreditaties en toegang tot het festival zonder waarschuwing of geld terug te ontzeggen aan mensen die ongepast gedrag vertonen.

Als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag vragen we dat te rapporteren via [email protected].

Bel voor een vertrouwenspersoon buiten de organisatie met Slachtofferhulp Nederland via 088-7460 000 of 0900-0101 of neem contact op met de mensen van Mores.online, een online platform voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector. Bel bij een noodgeval onmiddellijk 1-1-2.

Ga naar wie we zijn