Over IFFR

Gedragscode

IFFR vertegenwoordigt de kracht en impact van onafhankelijke film, filmmakers en filmkunst. We doen dat samen en met wederzijds respect als uitgangspunt. Voor IFFR betekent respect: een warm welkom voor iedereen – collega’s, filmprofessionals, zakenpartners en gasten – en een omgeving die de vrijheid van meningsuiting waarborgt en die intimidatie, discriminatie, seksisme of ander respectloos gedrag niet tolereert.

Wij behouden ons het recht voor om accreditaties en toegang tot het festival zonder waarschuwing of geld terug te ontzeggen aan mensen die ongepast gedrag vertonen.

Als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag vragen we dat te rapporteren via [email protected] of 010 8909090.

Bel bij een noodgeval onmiddellijk 1-1-2.

Bel voor een vertrouwenspersoon buiten de organisatie met Slachtofferhulp Nederland via 088 7460 000 of 0900 0101, of neem contact op met de mensen van Mores.online, een online platform voor hulp bij ongewenste omgangsvormen in de culturele sector.

Over IFFR

Wie we zijn

Het festival draait niet alleen om film. Lees alles over IFFR.