Structureel steunen

U kunt IFFR op structurele basis steunen door het festival op te nemen in uw testament of een Fonds op Naam in te stellen.

Film prikkelt onze verbeelding, opent onze ogen en maakt de wereld een beetje groter. IFFR maakt zich sterk voor vrije artistieke productie en is aanjager van maatschappelijke discussie en debat. Door IFFR op te nemen in uw testament of een Fonds op Naam in te stellen, draagt u bij aan een open en vrije samenleving en creëert u kansen voor mensen die ons anders naar de wereld en naar elkaar laten kijken.

Er zijn drie manieren waarop u IFFR structureel kunt steunen:

  • Met een legaat laat u een vooraf vastgesteld bedrag of (onroerend) goed na.
  • U kunt IFFR opnemen als erfgenaam met een erfstelling. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel, omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld een percentage van uw nalatenschap aan IFFR nalaten.
  • Met een Fonds op Naam verbindt u uw naam en nalatenschap aan een specifiek doel dat bij u past. Het is een goed doel binnen een goed doel en het fonds kan bij leven of na overlijden worden ingesteld.

Welke vorm u ook kiest, uw nalatenschap aan IFFR is vrijgesteld van erfbelasting, omdat we een ‘algemeen nut beogende instelling’ zijn.

Fonds op Naam

Met een Fonds op Naam kunt u IFFR en het Hubert Bals Fonds structureel steunen. Het Fonds krijgt een door u gekozen naam en draagt bij aan een door u zelf gekozen doel. Zo kunt u bijdragen aan de carrière van individuele filmmakers, die in eigen land de kans niet krijgen om een onafhankelijk filmgeluid te laten horen of u zorgt er met uw fonds voor dat alle schoolgaande kinderen het festival kunnen bezoeken. Misschien vindt u de unieke positie van IFFR als internationaal icoon voor de stad Rotterdam juist heel belangrijk of gaan vrijheid van meningsuiting en democratie u aan het hart. Met uw eigen Fonds op Naam geeft u een toekomst aan mensen en projecten waarmee ú zich verbonden voelt.

Fiscaal voordelig

Een Fonds op Naam is eenvoudig in te stellen. Het kan via een schenkingsovereenkomst of via uw testament. Omdat Stichting International Film Festival Rotterdam aangemerkt is als een ‘algemeen nut beogende instelling’ betaalt u met uw Fonds op Naam geen schenk- of erfbelasting. Doet u de schenking bij leven, dan geniet u maximaal fiscaal voordeel doordat de gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Stichting IFFR zorgt ervoor dat uw doelen worden verwezenlijkt en neemt u de organisatorische en administratieve lasten uit handen.

Voorbeeld van een Fonds op Naam

Met een inleg vanaf €50.000 heeft u uw eigen fonds. U kunt dat bedrag in één keer beschikbaar stellen of u laat een periodieke schenking vastleggen van jaarlijks €10.000 over de periode van vijf jaar. Bij een periodieke schenking met een overeenkomst bent u niet gebonden aan de wettelijke drempels en is uw schenking volledig fiscaal aftrekbaar. In het geval u met uw inkomen in de hoogste tariefgroep valt, krijgt u van uw gift €4.800 terug van de fiscus. Dit voordeel is er niet wanneer u in uw testament een fonds opricht.

Meer weten

Wilt u IFFR opnemen in uw testament, maar heeft u nog vragen over de fiscale en notariële aspecten van uw schenking, dan kunt u vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met onze notaris voor advies. Ook kunt u met onze notaris uw wensen laten vastleggen in een testament. Natuurlijk kunt u ook uw eigen notaris benaderen.

Wilt u meer weten over International Film Festival Rotterdam of het werk van het Hubert Bals Fonds? Heeft u specifieke wensen en wilt u de verschillende mogelijkheden bespreken? IFFR nodigt u van harte uit voor een persoonlijk gesprek. Daarvoor kunt u contact opnemen met Susan Gloudemans, Head of Development.