Over IFFR

Stichting Tiger Friends

De Stichting Tiger Friends is in 2011 opgericht met als doel het verstrekken van financiële steun aan Stichting International Film Festival Rotterdam alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting maakt het mogelijk om middels financiële steun van vrienden van het festival het Internationale Film Festival Rotterdam te steunen en zorg te dragen voor een sterke verbinding tussen het trouwe publiek en het festival.

Contactgegevens

Postadres
Stichting Tiger Friends
Postbus 21696
3001 AR Rotterdam

Bezoekadres
Karel Doormanstraat 278b
3012 GP Rotterdam

Telefoon: (+31) 10 890 90 90
Fax: (+31) 10 890 90 91
E-mail: [email protected]

ANBI-informatie

Naam
Stichting Tiger Friends

RSIN
802722490

Fiscaal nummer: NL.00.8027.22.490
Kamer van Koophandel nummer: 41213722

Doelstelling
Het verstrekken van financiële steun aan Stichting International Film Festival Rotterdam, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41128382.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: M. Daamen
Penningmeester: J. van der Vlist
Algemeen Lid: F.T.B. van Gestel
Algemeen Lid: M.W.C.L. Dominicus

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd. De leden van het bestuur ontvangen voor de uitvoering van hun functie geen beloning. Reis- en vergaderkosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Beleidsplannen en financiële jaarverslagen

Stichting Tiger Friends Beleidsplan/Jaarrekening 2021-2022

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen Stichting Tiger Friends 2021-2022 (PDF)

Gerelateerde onderwerpen