Direct naar inhoud
30 Jan – 9 Feb 2025

Privacy

International Film Festival Rotterdam (hierna: ‘IFFR’) respecteert uw privacy. IFFR verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website tenzij u ervoor kiest die informatie aan ons te verstrekken.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens 

IFFR verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor heeft gekozen. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt IFFR de gegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een (open) sollicitatie instuurt, verwerken wij uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.

IFFR kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken indien dit noodzakelijk is om de rechten van IFFR of derden te beschermen. In andere gevallen verstrekt IFFR uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Doorklikken naar andere sites 

Op de pagina’s van de IFFR-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. IFFR draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. IFFR raadt u dan ook het beleid of statement t.a.v. de werking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-IFFR-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van IFFR.

Locatiegegevens in de IFFR app

Afhankelijk van het apparaat van de gebruiker, kan toestemming worden gevraagd om locatiegegevens in te zetten voor extra functionaliteiten. In de standaardinstellingen zijn deze gegevens alleen toegankelijk nadat de gebruiker toestemming heeft gegeven. Dit kan op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd op de instellingenpagina van de app. Bovendien kan de gebruiker de toestemming voor het delen van locatiegegevens gedeeltelijk of volledig uitschakelen. De exacte procedure voor het beheren waar de app toe gemachtigd is is afhankelijk van het apparaat en de software van de gebruiker.

Beschikbare functionaliteit afhankelijk van de locatiegegevens van de gebruiker is beperkt tot:

Geschatte locatie toestemming (tijdens gebruik)

Geschatte locatie toestemming (altijd aan)

Type verzamelde gegevens

Voor gebruikers die toegang verlenen tot locatiegegevens, verzamelen we hun geschatte breedtegraad, lengtegraad, hoogte en snelheid. Daarnaast verzamelen we ook locatiegegevens wanneer gebruikers onze locaties binnenkomen en verlaten. Deze locatiegegevens worden, indien van toepassing, gekoppeld aan hun gebruikersgegevens.

Retentietijd

Locatiegegevens zijn gedurende een beperkte periode toegankelijk. Voor locatiegegevens zoals breedtegraad, lengtegraad, hoogte en snelheid blijven deze gegevens tot 7 dagen na de laatste verzameltijd beschikbaar. Voor locatiegegevens wordt deze informatie tot 730 dagen bewaard. gebruikers hebben het recht om deze gegevens volledig te laten verwijderen door ons te benaderen op [email protected].

Verwerking van gegevens

IFFR neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of ongeautoriseerde vernietiging van locatiegegevens te voorkomen. De verwerking van locatiegegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast IFFR, kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze app (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals technische dienstverleners) die, indien nodig, door IFFR zijn aangesteld als gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Uw rechten 

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken op [email protected].

Contact 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door IFFR kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Wijzigingen 

IFFR behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. IFFR adviseert u dan ook regelmatig deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Laatste update: 17 april 2018.