Xing Jian

Xing Jian op IFFR

Filmography

Dong/Seven Days (2015), Dong qu dong you lai/Winter After Winter (2019)


Xing Jian op IFFR

De films van deze regisseur vertoond op IFFR