Wang Tung

WANG Tung (1942, China) is a filmmaker and a known production designer in Taiwan. Wang's films often channel his interest in Taiwan history. The filmmaker is best known for films such as A Flower in the Rainy Night (1983), Run Away (1984) and Hill of No Return (1992).

Filmography

Jia ru wo shi zhen de/If I Were for Real (1981), Chuang kou de yue liang bu zhun kan/A Flower in the Raining Night (1981), Ku lian/Portrait of a Fanatic (1982), Kan hai de ri zi/A Flower in the Rainy Night (1983), Ce ma ru lin/Run Away (1984), Yang chun lao ba/Papa's Spring (1985), Dao cao ren/Strawman (1987), Xiang jiao tian tang/Banana Paradise (1989), Wu yan de shan qiu/Hill of No Return (1992), Hong shi zi/Red Persimmon (1997), Zi you men shen/A Way We Go (2002), Fire Ball (2005), The Ritual (part of 10 + 10) (2011)