Takahashi

Takahashi (1949, Nara City) was a director of soft porn films. Despite the 'formula compulsion' of this genre, he was highly regarded for the sensitive way he filmed love scenes, in shrill contrast with the sex scenes in his films. Yarareta onna / An assaulted woman (1981) is considered to be this very productive director's masterpiece.

Filmography

(Selection) Tattoo-shihei ari (1982), Ohkami (1982), Door (1988), Neo-chinpira / Teppoudama Pyuu (1990), Shishioh-tachi no natsu (1991), Door II (1991), Neo-chinpira / Teppoudama Pyuu 2 (1991), Torarete Tamaruka! (1992), Shishioh-tachi no saigo (1993), Ningen kousaten (1993), Torarete Tamaruka! 2 (1993), Torarete tamaruka! 3 (1994), Shura no teioh (1994), Ai no sinsekai (1994). Pink Films: Fujoboukoh dassouhan (1972), Hikoh kiroku-shoujo baishun (1976), Shimai wo okasu (1977), Shoujo wo shibaru (1978), Kinbaku no johi (1979), Shoujo kinbaku (1980), IJyo na kairaku (1981), Yarareta onna (1981)