Oleg Kovalov

Oleg Kovalov (Leningrad, 1950) realised three foundfootage films about different topics from Soviet history.

Filmography

Sady Skorpiona / Scorpion's Garden (1991), Ostrov myortvykh / The Island of the Dead (1992), Kontsert dlya krysy / Concert for a Rat (1995), Sergej Eizenshtein - Avtobiografiya / Sergei Eisenstein - An Autobiography (1996), Sergei Eizenshtein. Mexikanskaja Fantasija / Sergei Eisenstein. Mexican Fantasy (1998), Kino rossiji 20 godov (2002)