Hal Hartley

Rotterdam screened a complete retrospective of Hartley's work in 1992.

Filmography

Kid (1985, short), The Cartographer's Girlfriend (1986, short), Dogs (1987, short), The Unbelievable Truth (1989), Trust (1990), Ambition (1991, short), Surviving Desire (1991, short), Theory of Achievement (1991, short), Simple Men (1992), Flirt (1993, short), Amateur (1994), NYC3/94 (1994,?), Flirt (1995), Henry Fool (1997), The Book of Life (1998), Kimono (1999, short)

Hal Hartley op IFFR

Ambition

Ambition

In deze recentelijk voltooide, negen minuten durende film wordt met lichamen gesmeten, worden handen geschud en wordt er ontbeten -- en dat alles uit naam van de ambitie. Centraal staan George, zijn vriendin en zijn vrienden, zijn baas en zijn aanbidders. 'I want to be awed by my own accomplishments', stelt hij, 'I'm good at what I do', en dat is ook zo. Maar volgens zijn baas heeft George ongelijk en moet hij of geïndoctrineerd of ontslagen worden. Zijn vriendin Trish heeft een lyrisch en dringend advies voor George: 'Sta stil bij ongecompliceerde schoonheid. Het landschap. De zon op je gezicht. Hou te allen tijde het beeld van je dood met plezier voor ogen. Win aan inzicht. Probeer te verhelderen en te troosten, niet te verdoezelen of te mystificeren.' Nochtans is het op het eind van de film niet duidelijk of George deze woorden ter harte zal nemen en zijn hoogmoed zal afzweren.Ambition wordt, net als Theory of achievement, gekenmerkt door scherpe dialogen, een spitsvondig plot en droge humor. De personages houden zich onledig met het leven, de vrijheid, het nastreven van geluk en een behoorlijke baan: veelal vluchtige en tegenstrijdige doelen.

Hal Hartley
 • 10'

 • VS

IFFR 1992

The Cartographer's girlfriend

The Cartographer's girlfriend

Een landmeter werkt in zijn vrije tijd aan een kaart die hij door wil laten gaan voor een oude, zeer belangrijke archeologische kaart. De man is daarnaast erg verlegen, wat hem er niet van weerhoudt verliefd te worden op een meisje dat er zomaar opeens lijkt te zijn. Zij trekt bij hem in maar laat niets over zichzelf los. Hij vraagt er ook niet naar want, zo zegt hij, het is goed zoals het is. Maar daar neemt zij weer geen genoegen mee en ze vertrekt, nadat ze zijn landkaart van de muur heeft getrokken.De film toont de afgemeten gesprekken tussen de jongen en het meisje, en tussen de jongen en zijn collega, wanneer hij op straat aan het werk is. Die collega is een vlotte jongen die hem maar al te graag advies geeft over het leven in het algemeen en dat met vrouwen in het bijzonder.The cartographer's girlfriend is een film over liefde en verwarring. De jongen vindt slechts zekerheid in zijn kaart en raakt in verwarring door de chaos die de liefde met zich meebrengt. Hij zegt: 'All women look alike. When a man is in love, he can't see a thing.'

Hal Hartley
 • 29'

 • VS

IFFR 1992

Dogs

Dogs

Een korte film over vriendschap, desillusie, walging en wanhoop, waarin de beelden van drie pratende jonge mannen worden afgewisseld met slow-motion opnamen van agressieve honden.Een opslagplaats. Drie jonge mannen staan te praten. Onderwerp van gesprek: Richie's huwelijk met Evelyn, ten gevolge waarvan de vriendschap van de drie op een laag pitje is komen te staan. Richie vertelt hoe dat zover heeft kunnen komen. 'She fell for me, and they hate me for it', zegt hij. Iedereen was gek op Evelyn, maar Richie maakt duidelijk dat hun huwelijk niet bepaald over rozen is gegaan. Hij geeft toe dat hij gebluft en gelogen heeft en vraagt zijn vrienden min of meer om vergiffenis. Een van hem noemt hem 'a shit', een playboy die nergens voor deugt.

Hal Hartley
 • 22'

 • VS

IFFR 1992

Kid

Kid

Hal Hartleys eerste film blijkt direct zijn zwartste te zijn. Henry, oftewel Ned, wil zijn woonplaats verlaten om de wereld in te trekken, of een vriendin op te zoeken. Vanaf het moment dat hij op de trein wil stappen wordt hij tegen- of opgehouden door mensen uit zijn omgeving. Een vriend krijgt een auto-ongeluk, een vriendin is ongelukkig met haar man en probeert Ned te versieren, een aantal jongens vindt het nodig om hem nog even, voordat hij op de trein stapt, in elkaar te slaan.De mensen in Kid lijken niet met elkaar te communiceren, ze praten voortdurend langs elkaar heen en steken monologen af over de zin van hun bestaan. In deze wereld bepalen de gebeurtenissen de mensen, en niet andersom. Wellicht is Kid dan ook Hartleys meest metafysische film.

Hal Hartley
 • 33'

 • VS

IFFR 1992

Surviving desire

Surviving desire

Surviving desire gaat over een briljante maar verstrooide professor in de literatuur, Jude, en zijn obsessie met eenpassage uit De gebroeders Karamazov. De professor verdenkt zichzelf ervan een atheïst te zijn die een geloofscrisis doormaakt. Hij voelt zich aangetrokken tot de gewetensvolle studente Sophie, wat de zaak er niet eenvoudiger op maakt. Sophie, een beginnend schrijfster, is gefascineerd door de gevoelens van haar leraar voor haar en raakt ten slotte in zijn ban.Ook in Surviving desire vertelt Hartley een verhaal over liefde en deceptie, met personages die uiterst welbespraakt en intelligent zijn maar daardoor geenszins dichter daadwerkelijk geluk naderen. Zoals Jude op het einde van de film, tijdens een college over Dostojevski op het bord schrijft: 'Knowing is not enough'. De kijker hoeft evenwel niet bang te zijn voor al te veel stoffige diepgang en gepraat; er zit zelfs een sequentie in de film waarin drie mannen een musicalachtig dansje ten beste geven.

Hal Hartley
 • 60'

 • VS

IFFR 1992

Theory of achievement

Theory of achievement

'Young, middle-class, white, college-educated, unskilled, broke.' Met deze woorden karakteriseren de mensen zichzelf die in deze korte film de hoofdrol spelen. Ze kunnen niet in het dure Manhattan wonen maar moeten het met Brooklyn doen. Verslaafd aan theorie maar onbekend met de praktijk, zo begeven de goedbedoelende stadse zwervers en zwendelaars zich in de wereld. Ze vragen zich af waarom de zinnen die ze voordragen niet opgaan voor datgene wat ze ervaren. Zo zegt één van hen: 'To know we can die is to be dead already... I read that in a book somewhere'. Kan er überhaupt sprake zijn van een 'theory of achievement'?Hartley schreef en verfilmde deze zeventien minuten durende film in één week, terwijl hij op zoek was naar een appartement. Veel van zijn vrienden die in de film acte de présence geven wonen daadwerkelijk in Brooklyn. Theory of achievement, de favoriete film van de cineast zelf, is voor een belangrijk deel een parodie op (of een hommage aan) het werk van Jean-Luc Godard, met name diens Prénom Carmen lijkt geïmiteerd, of gepersifleerd. Er is zelfs een personage in de film die Godard speelt, compleet met gemompel en sigaar.

Hal Hartley
 • 17'

 • VS

IFFR 1992

Trust

Trust

Een film waarvan de sfeer en benadering doen denken aan Hal Hartleys eerdere film The unbelievable truth. Het is een zwarte, zowel grimmige als romantische komedie. Een goedkoop gemaakte film, rijk aan emoties. Derek Malcolm schreef in The Guardian: `Hartley is the kind of film-maker you get in America only once or twice in a generation'. De persoonlijke stijl van Hartley komt voort uit het feit dat hij bij alle facetten van het filmen betrokken is: hij schrijft, regisseert, monteert en componeert (onder pseudoniem). En de locatie van zijn film, Lindenhurst, Long Island, is zijn woonplaats.Hoofdpersoon in Trust is Maria Coughlin (een rol waarvoor actrice Adrienne Shelly alom is geprezen), een eigenwijs meisje van zeventien dat zwanger is van een lokale footballster. Die laat haar in de steek als hij hoort dat ze in verwachting is. Als haar vader het nieuws verneemt krijgt hij een hartaanval en sterft. Maria verlaat het huis en ontmoet na verschillende omzwervingen Matthew, een geniale maar geschifte computeringenieur die op zijn werk en in het café amok maakt. Bovendien loopt hij permanent met een handgranaat op zak om de definitieve oplossing altijd bij de hand te hebben. Er zijn meer min of meer absurde karakters in het spel: Rachel, een depressieve huisvrouw die een baby ontvoert, Peg, Maria's gescheiden zus die door haar moeder gedwongen wordt met Matthew naar bed te gaan, en de moeder Jean, die een sadistisch gedrag tegenover haar dochterstentoonspreidt. Trust blinkt uit in de laconieke wijze waarop Harley al deze gekte in beeld brengt.

Hal Hartley
 • 93'

 • VS

IFFR 1992

The unbelievable truth

The unbelievable truth

The unbelievable truth is een ironische, sobere film over de luchtige en grimmige kanten van menselijke relaties. In de film lijkt een moderne relatie veel op een kapitalistische transactie.De lieftallige zeventienjarige pacifistische Audrey Hugo wordt verliefd op Josh, een automonteur die zojuist uit de gevangenis is gekomen. De titel van de film verwijst naar een incident uit het verleden van Josh: hij zou de vader en dezuster van een dorpsgenote vermoord hebben. Audrey was toen nog een peuter en weet er het fijne niet van. Josh gaat in de garage van haar vader Victor werken. Victor is niet al te happig op een verhouding tussen Audrey en Josh, maar diens vaardigheden als monteur brengen wel geld in het laatje. Het liefst zou Victor Audrey willen laten studeren, wat zij ook wel wil mits het op Harvard is, wat hij weer niet wil betalen. Dan krijgt Audrey van de ene op de andere dag veel succes als fotomodel en trekt zonder veel enthousiasme in bij haar ex-vriend, de fotograaf die zo belangrijk is voor haar carrière.Het door velen geprezen speelfilmdebuut van Hal Hartley werd met slechts 200 duizend dollar gemaakt. Hartley deed dat in Linderhurst, Long Island, zijn geboorteplaats. De film is in de kritieken wel vergeleken met David Lynch, met name diens Twin Peaks, dat eveneens draait om de running gags, de one-liners en de intriges van een groep mensen in een kleine relatief gesloten gemeenschap. Paul Molina (Village View): 'We manage to leave the theatre feeling both enlightend and ashamed, but certainly a little closer to the "truth".'

Hal Hartley
 • VS

IFFR 1992