Alina Rudnitskaya

Alina RUDNITSKAYA (1976, Zaozernyj, Russia) studied aerospace engineering in St. Petersburg. Then she studied directing, also in St. Petersburg. Civil Status has received numerous awards.

Filmography

(all short) Monument (2000), Letter (2001), Sovmestnoye prozhivaniye/Communal Residence (2002), Navazholenije/Driving Mad (2002), Razanov; G. Vishnevskaya and M. Rastopovinch (2003), Razanov (2003), Naezdnizy/Amazons (2003), Sjelskije uroki/Rural Lessons(2004), Grajdanskoe sostoianie/Civil Status (2005)