Direct naar inhoud
30 Jan – 9 Feb 2025

Strategie 2022–2025

Met gemiddeld 275.000 bezoekers en meer dan 2.000 filmprofessionals uit ruim 100 landen is het International Film Festival Rotterdam (IFFR) een van de grootste publieks- en industriegedreven filmfestivals ter wereld. Naast onze jaarlijkse viering van inspirerende en diverse films, bieden we relevante masterclasses, talks, training labs, educatieprogramma’s, projectsubsidies (via het Hubert Bals Fonds) en een internationale co-productiemarkt voor filmprofessionals. Daarom presenteert het IFFR zich sinds zijn 50-jarige jubileum in 2021 als een organisatie die zich inzet voor het versterken van de internationale filmindustrie met activiteiten die tijdens het festival – maar ook de rest van het jaar – plaatsvinden.

Een van de voornaamste redenen dat wij deze plaats hebben kunnen innemen is dat we onze ontwikkeling en strategische plannen doorlopend evalueren. Dankzij deze aanpak hebben we kunnen groeien, maar ook de ernstige problemen van de afgelopen jaren (zoals de Covid-19 pandemie) het hoofd weten te bieden.

Voor de periode 2022-2025 hebben we opnieuw onze koers bijgesteld. In plaats van op te schalen streven we ernaar om onze impact lokaal, nationaal en internationaal te vergroten: om een gewaagde toekomst zeker te stellen voor het festival dat een divers publiek aan zich weet te binden, om jong en oud talent te stimuleren en met elkaar in contact te brengen, en om het IFFR-merk verder uit te breiden.

Het programma 

Het is altijd al ons doel geweest om eer te betonen aan eigenzinnige films met unieke denkbeelden van over heel de wereld. De IFFR-gemeenschap is een van de steunpilaren van dit streven en dus even belangrijk als het programma zelf. 

De komende drie jaar blijven we ons filmprogramma doorontwikkelen, zodat het beter aansluit bij het huidige maatschappelijke klimaat. Dit vereist een verbreding en verdieping van onze selectie, meer gewaagde en verrassende redactionele keuzes en het selecteren van films die een grote rol spelen in een diverse en multiculturele samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we sterke en inclusieve selectiecommissies opgericht, die aangemoedigd worden om bijzondere aandacht te besteden aan unieke genre-kenmerken en verhalen die de wereld over kunnen gaan.

Met deze nieuwe aanpak hopen we nieuwe bezoekers aan te trekken uit Rotterdam, de rest van Nederland en uit het buitenland, maar vooral ook om de maatschappelijke betrokkenheid van het publiek te stimuleren door prikkelende films aan te bieden over hedendaagse, urgente thema’s. 

Het festival 

Deze nieuwe benadering van het programma zal direct tot uitdrukking komen in het festival zelf. Zoals altijd stellen wij de hoogste eisen aan onze diensten – die professioneel, uitnodigend en duurzaam zijn. We streven er in de eerste plaats naar het IFFR-publiek en andere gasten een betoverende festivalervaring te bezorgen, in een informele doch professionele sfeer. Met hulp van de stad Rotterdam zal dit opnieuw in een veilige omgeving plaatsvinden.

De komende jaren willen we tevens twee andere elementen verder ontwikkelen. Ten eerste willen we onze onderwijsprogramma’s doelmatiger vormgeven en een betere relatie opbouwen met onze toekomstige bezoekers. Dit hangt samen met ons tweede aandachtspunt, namelijk onze omzet – die volgens ons zou kunnen toenemen door de loyaliteit van het publiek te vergroten en meer box office-inkomsten te genereren. Met het resultaat van deze aanpak zullen we meer impact creëren, wat weer tot een verbetering van de kwaliteit en het succes van het festival zal leiden.

Onze partners 

Onze partners zijn al jaren de sleutel tot het succes van IFFR – daarom streven we naar intensievere samenwerkingen en willen we een betekenisvolle band aangaan met de achterban van onze partners. Internationale, nationale en lokale samenwerkingen vormen de kern van ons festival. Dit is terug te zien in onze bezoekerslijst met filmprofessionals, de transnationale projecten die we ondersteunen en presenteren, en de externe partijen waar we mee samenwerken.

Ons streven naar intensievere samenwerkingen sluit goed aan bij onze aangescherpte focus op diversiteit en inclusie, twee woorden die perfect samenvatten waar IFFR voor staat. Ook onze partners – Gemeente Rotterdam, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Creative Europe, Fonds 21, Stichting Droom & Daad, de Volkskrant en de VriendenLoterij – hechten grote waarde aan deze aspecten en we zullen ons gezamenlijk blijven inzetten voor deze doelen. Een belangrijke stap in de goede richting is ons door Creative Europe ondersteunde inclusieplan, dat deels opnieuw zal uitvinden hoe we ons aan de buitenwereld presenteren – maar daar houdt het niet op.

Onze organisatie

Het verwezenlijken van al deze strategische doelen zou niet mogelijk zijn zonder ons geweldige team. De samenstelling van ons team, een groep mensen met uiteenlopende achtergronden en culturen, weerspiegelt alles waar IFFR voor staat. Hetzelfde geldt voor onze selectiecommissies, die de diversiteit van onze programma’s waarborgen.

Gedreven door gemeenschappelijke idealen willen we gefocust blijven op onze doelen en nee durven zeggen tegen kansen en activiteiten die niet passen bij waar we voor staan: een IFFR dat de internationale filmindustrie het hele jaar door ondersteunt en relevant weet te blijven voor zowel ons huidige als ons nieuwe publiek.