Educatie

Opdracht vooraf:"Strijd"

Hier vind je de opdracht voorafgaand aan het filmbezoek.

Les 1: Wat is strijd?

Voorbereiding op de filmvoorstelling
45 minuten

Lesinhoud

De leerlingen verkennen het thema strijd door middel van gesprek en visualisatie. Daartoe bekijken ze trailers, voeren een filosofisch gesprek en maken ze een moodboard.

Lesdoel

De leerling:

 • onderzoekt het thema in woord en beeld

 • kan een open en kritische houding aannemen
 • weet wat het thema strijd betekent, door verhalen, beelden en meningen uit te wisselen met klasgenoten
 • bereidt zich voor op de verhalen uit het filmprogramma gekoppeld aan het thema strijd

Nodig tijdens de les

Alles om een moodboard over het thema strijd te kunnen maken:

Grote vellen (gekleurd) papier (minimaal A3), magazines, stiften en kleurpotloden, lijm, scharen

Opstelling

Voor het eerste deel van de les: in een kring, of een opstelling waarin de leerlingen elkaar kunnen aankijken. Voor het tweede deel van de les: in tweetallen aan een tafel waar creatief gewerkt kan worden.

Voorbereiding op de les

Verzamel alle materialen klaar voor de moodboards en zorg voor een geschikte opstelling.

Inleiding: Trailers en synopsissen (10 minuten)
Lees samen de synopsissen (korte beschrijving van de inhoud van de film) van de films die jullie gaan zien en bekijk gezamenlijk de trailers.

Opdracht 1: Filosofisch gesprek

(15 minuten)
Onderzoek met de leerlingen het thema “strijd”. Introduceer het woord “strijd” met een verkennend gesprek. Haal bij de leerlingen op wat hun eerste gedachten zijn bij dit woord. Bijvoorbeeld door middel van een woordweb op het bord. Bespreek vervolgens (een aantal van) de volgende vragen:

 • Wat is strijd?
 • Is strijd een zelfstandig naamwoord of een werkwoord? Wat is het verschil, en wat zijn de overeenkomsten?
 • Hoe ontstaat een strijd?
 • Wat heb je nodig voor een strijd?
 • Moet je een strijd altijd willen winnen?
 • Moet je leren om tegen je verlies te kunnen?
 • Kun je nog steeds vrienden zijn met iemand waar je het niet mee eens bent?
 • Wanneer blijf je strijden en wanneer geef je op?
 • Waarom strijden mensen met elkaar?
 • Heeft strijden nut? Zo ja: welk nut?

Vraag of de leerlingen voorbeelden kunnen geven van het thema strijd in (een van) de films waarvan ze de trailer hebben gezien. Hebben de leerlingen zelf ook, op welk niveau dan ook, strijd ervaren? Als de situatie dat toelaat: vraag door nara persoonlijke ervaringen.

Opdracht 2: Moodboard

(15 minuten)
Maak tweetallen. Ieder tweetal krijgt een A3 papier. Scheur, knip of plak met papier, magazines of andere materialen om een moodboard over strijd te creëren. Voor inspiratie kunnen de volgende vragen helpen:

 • Welke kleuren passen bij strijd?
 • Welke vormen of figuren passen bij strijd?
 • Tussen hoeveel figuren is er strijd?
 • Hoe ziet strijd eruit in beeld?

Tip

Afsluiting: Evaluatie

​(5 a 10 minuten)
De tweetallen laten de moodboards aan de klas zien en beantwoorden vragen die de leerkracht en de leerlingen aan hen stellen:

 • Hoe hebben jullie de keuze gemaakt voor het gebruik van kleuren?
 • Wat hebben jullie voor materiaal gekozen?
 • Hoe hebben jullie dit materiaal bewerkt (bijvoorbeeld knippen of scheuren) en waarom?
 • Is het gelukt om het thema strijd duidelijk te verbeelden in jullie moodboard? Waarom wel of niet?
 • Hadden jullie van te voren gedacht dat het moodboard er zo uit zou gaan zien? Wat is eranders? Wat hetzelfde?