Opdracht vooraf:"Strijd"

De eerste tien minuten verkent de klas het thema “strijd”. Daarna gaat de groep de diepte in door middel van filosofische stellingen. Hier neemt de leerling een stelling in en wordt de leerling uitgedaagd om haar/zijn mening uit te leggen.

Bij de creatieve opdracht wordt er in groepjes aan een moodboard gewerkt. De groepjes worden hierbij geïnspireerd door vragen die in de lesbrief terug te vinden zijn. Als de resultaten klaar zijn, laten de groepen het werk aan elkaar zien en leggen ze uit hoe strijd te zien is.