Opdracht vooraf: perspectief

De film speelt zich in één ruimte af maar maakt wel gebruik van verschillende camerastandpunten om spanning te creëren. Maak gebruik van verschillende soorten shots om zelf een fotostrip te maken. Deze fotostrip bestaat uit acht foto’s in één ruimte en waarmee je een verhaal verteld aan de kijkers. Gebruik bijvoorbeeld een long shot om een overzicht te geven van de ruimte en de mensen die hierin aanwezig zijn, een medium shot om gebaren en lichaamshouding van de hoofdpersonen te tonen en een close-up om de nadruk op iets te leggen. Wissel deze verschillende soorten shots af om het spannend te houden en de aandacht van de kijker te sturen.

Begin met het bedenken van een kort verhaal met een verrassend einde en bedenk dan wat voor foto’s je kunt maken om dit verhaal te vertellen. Laat daarna jouw fotostrip zien aan de rest van de klas en kijk of ze jouw verhaal begrijpen.