Opdracht vooraf: Niets is wat het lijkt

De eerste twintig minuten wordt het thema Niets is wat het lijkt klassikaal besproken. De leerlingen ontwikkelen door middel van de geformuleerde vragen (zie lesbrief docent) hun filosofisch denken. Door middel van speciaal geselecteerde foto’s kunnen de leerlingen zich bepaalde situaties beter voorstellen en er daardoor beter over filosoferen.

Bij de creatieve opdracht worden er groepjes gemaakt en krijgt ieder groepje drie beelden. Elk groepje bekijkt de beelden en bepaald in welke volgorde deze gezien moeten worden. Vervolgens bedenken ze bij deze volgorde een verhaal. Sluit dit verhaal aan op het thema? Hoe komt dat wel/niet?