Educatie

Opdracht achteraf:"Samen strijden"

Hier vind je de opdracht na het filmbezoek.

Terugkijken op de filmvoorstelling.
45 minuten

Lesinhoud

De leerlingen kijken terug op het mini-filmfestival dat ze hebben meegemaakt in het filmtheater en maken een poster.

Lesdoel

De leerling:

 • kan reflecteren op het onderwerp strijd en de manier waarop dit in beeld is gebracht.
 • kan zijn/haar ideeën en gedachten verwoorden in een gesprek en verbeelden in een poster.
 • kan reageren op en vragen stellen aan andere leerlingen.
 • kan film analyseren in een (groeps)gesprek.

Nodig tijdens de les

Voor elk groepje:

 • één pagina van Bijlage 1
 • grote vellen papier
 • schaar
 • lijm
 • stiften en kleurpotloden.

Voorbereiding op de les

Per film krijgen de leerlingen een blaadje met daarop een paar vragen die over de film gaan. Print Bijlage 1 uit.

Opdracht 1: Poster

Check met de leerlingen of de films nog voldoende vers in het geheugen zitten. Vertel de leerlingendat deze les gaat om het nabespreken van de films. Dat doen de leerlingen in groepjes aan de handvan vragen. Zo gestructureerd een film nabespreken heet ook wel: filmanalyse.
Verdeel de leerlingen in groepjes, als ze nog niet in groepjes zitten. Je kunt er voor kiezen dat de leerlingen zelf een film te laten kiezen, of de films gewoon verdelen. Als de groepjes groter zijn dan 5 leerlingen, is het raadzaam de groep te splitsen en er twee kleinere groetjes van te maken. Het doel is dat in elk geval alle 6 de films worden besproken. Als je meer groepjes hebt dan films, is het helemaal geen probleem dat een film door meerdere groepjes wordt besproken.

Deel de bladen en de werkmaterialen uit. De leerlingen bespreken de 6 korte films in kleine groepjes na aan de hand van het blad. Vertel de leerlingen dat ze van de bespreking van ‘hun’ film een poster gaan maken. Deze poster presenteren ze later ook aan de klas.

Spreek met de leerlingen een tijdspanne af voor de volgende fasen. Houd voor de leerlingen de tijd bij, vertel hoe lang ze nog hebben en wanneer ze door moeten naar de volgende fase. Begeleid het proces waar nodig.

 • Overlegfase: de groepjes praten aan de hand van de vragen op hun blad na over de film (bijvoorbeeld 15 minuten).
 • Visualisatie: van hun bevindingen maken ze een poster (bijvoorbeeld 15 minuten).
 • Voorbereiding op presentatie: de groepjes spreken af wie de presentatie doet (een persoon, een afvaardiging, of met z’n allen) en oefenen een keer (bijvoorbeeld 10 minuten).

Opdracht 2: Presentatie

Spreek met de klas af hoe lang elke prestatie maximaal duurt en hoe lang er vragen gesteld mogen worden. Bewaak de tijd actief, of laat een leerling dat doen.

 • Elk groepje presenteert aan de hele klas hoe ze het thema strijd uitgewerkt vonden in de film waarover hun poster gaat. Elke presentatie duurt maximaal 5 minuten.
 • Na afloop van elke presentatie is er kort de gelegenheid voor de klas om vragen te stellen aan de groep die presenteert.
 • Eventueel kan de klas tips en tips geven over de manier waarop de presentatie werd gehouden.
 • Na afloop van de presentatie legt of hangt elk groepje de poster in een andere hoek van het lokaal

Afsluiting: Evaluatie

Vertel dat een filmfestival ook vaak een wedstrijd is: welke film wint de publieksprijs? Een publieksprijs is een prijs gegeven door de kijkers aan de film die zij het best, of het leukst vonden. Vertel dat de klas ook mag stemmen.

 • Bij het filmfestival mag je stemmen op de film die je het leukste vond. De leerlingen stemmen door bij de poster te gaan staan van de film die hen het meest aansprak. Welke film is de winnaar? En waarom?

Extra

 • Als er tijd is, kan de leerkracht aan sommige leerlingen vragen waarom ze voor die specifieke film hebben gekozen.

Aanvullende bijlage

Download bijlage 1