IFFR in de klas (VO/MBO)

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) is niet alleen in actie aan het begin van ieder kalenderjaar. Team Educatie is jaarrond actief met het ontwikkelen en faciliteren van filmeducatie. Deze vier korte IFFR films zijn hier een goed voorbeeld van. Bij deze vier diverse films is digitaal lesmateriaal beschikbaar via LessonUp. Deze vorm zorgt ervoor dat er gedifferentieerd kan worden wanneer daar behoefte aan is. Als er vragen zijn over het gebruik van dit aanbod, is [email protected] dagelijks bereikbaar om vragen te stellen.

NB: Dit lesaanbod is ontwikkeld uit de CKV dimensies, maar kan ook voor andere vakken/leerdoelen (bv. maatschappijleer, burgerschap) worden ingezet.