Kunsten 92': Debat ‘Beyond Elections’

Op het kantelpunt van diverse politieke verschuivingen lijkt de wereld meer gepolariseerd dan ooit. De steeds scherpere breuklijnen in onze maatschappij en de verbeten discussies in de media inspireerden International Film Festival Rotterdam (IFFR) om films te selecteren die een nieuw licht werpen op deze gespletenheid. Deze films zijn overal in het programma van IFFR 2017 te vinden. Zo zal ook de nu al spraakmakende Chez nous (2017) bij IFFR in wereldpremière gaan.

KEYNOTES

Met het verkiezingsdebat sluiten Kunsten ’92 en IFFR hierbij bij aan door achtereenvolgens de filmwetenschapper Thomas Elsaesser, maatschappelijk ondernemer en onderzoeker Renée Frissen en aankomende en zittende politici aan het woord te laten over de grote vraagstukken van onze samenleving, de rol van de kunsten en de instrumenten die wij zelf in handen hebben.

Thomas Elsaesser daagt het publiek uit de noodzaak van maatschappelijk geëngageerde kunst kritisch te bekijken, met zijn pleidooi voor ultieme autonomie van film. Renée Frissen, oprichtster van Open Embassy en actie-onderzoeker bij IPW, ontleedt als overtuigd generalist de maatschappelijke problemen op ongenadige, doch oplosbare wijze. Haar praktijk kenmerkt zich door een actieve betrokken aanpak van sociale vraagstukken. Welke inzichten ontleent zij aan de kunsten?

DEBATTEN

In verschillende debatronden reageren zittende en aankomende (veelal jonge) politici en kunstenaars o.l.v. Andrew Makkinga op Elsaesser en Frissen. Welke inspiratie halen de politici uit de kunsten? Hoe ziet de kiezer dit terug, niet alleen bij de aankomende landelijke verkiezingen, maar ook in het vergezicht dat zij hebben voor Nederland?

Met o.a. (kandidaat) Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66), Stieneke van der Graaf (CU), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Antoinette Laan (VVD), Jasper van Dijk (SP), Joyce Vermue (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA). En voorzitters van Politieke Jongeren Organisaties Rutger de Ridder (JOVD), Julius Terpstra (CDJA), Lieke Kuiper (Jonge Socialisten) en Noortje Blokhuis (DWARS).

INTERVIEWS MET LIJSTTREKKERS (FILM)

Tijdens het debat wordt een korte film getoond met interviews met lijsttrekkers van politieke partijen. In de gesprekken, opgenomen in het Mauritshuis, vertellen Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Gert-Jan Segers (Christen Unie), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks, nr 2 op de kandidatenlijst) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) wat kunst en cultuur voor hen betekenen. Wat was hun meest indrukwekkende culturele ervaring? Hoe heeft deze hun blik op de maatschappij beïnvloed? Wat nemen zij daarvan mee in de politiek. Deze interviews zijn een initiatief van Kunsten ’92, LKCA en Jeugdcultuurfonds.

Je kunt je hier aanmelden voor het verkiezingsdebat.

Toegang tot het debat is gratis. Aanmelden is echter vereist en niet vrijblijvend: bij reservering van een plaats rekenen we op je komst. Ben je toch verhinderd? Dat verzoeken we vriendelijk dit van tevoren door te geven via [email protected].

Lees meer

Beyond Elections:debatteren over kunst en politiek