Impactmeting

IFFR streeft ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften van de scholen.

Voor het verkrijgen van meer inzicht in deze wensen hebben we daarom in samenwerking met Cigarbox een impactmeting ontwikkeld. Inmiddels is deze impactmeting afgerond en hebben we de data uitgebreid geanalyseerd. Met een gemiddelde score van 4,1 (van de 5) kunnen we met grote trots stellen dat een educatief bezoek aan IFFR hoge impact heeft.

Wij willen een ieder van harte bedanken voor de medewerking aan dit onderzoek!