Impactmeting

IFFR investeert in jonge mensen. Met op maat gemaakte educatieprogramma's en samenwerkingen – ook door het jaar heen – plaatst IFFR film in het curriculum van de regio Rijnmond, van de basisschool tot aan het mbo, hbo en wo. Sinds 2019 doen we een meerjarig onderzoek om de impact van ons educatieprogramma te meten. Dankzij deze resultaten kunnen we het aanbod onder de loep nemen en bijsturen waar nodig ook stelt het ons in staat gerichter kennis te delen over impact in de context van IFFR’s educatieprogramma. De educatiedoelstellingen van IFFR zijn als leidraad genomen om vijf focusgebieden te creëren waar we impact willen maken.

De impactdoelen van het educatieprogramma zijn:

  • Het vergroten van creatieve vaardigheden.
  • Een toename van kennis over film en media.
  • Een toename van een kritische houding: analyse, vaardigheden, meningsvorming en vraagontwikkeling.
  • Het vergaren van kennis over de eigen culturele identiteit en die van de ander.
  • Een toegenomen interesse en waardering in het brede spectrum van film en IFFR.

Hieronder de vier belangrijkste bevindingen uit 2020:

1. IFFR Educatie is er voor iedereen
IFFR bereikt jonge mensen met diverse achtergronden, representatief voor de bevolkingssamenstelling van Rotterdam.
IFFR heeft een (nog) breder en cultureel diverser publiek bereikt dan in 2019.

2. Ons educatieprogramma wordt hoog gewaardeerd
Leerlingen zijn over het algemeen erg positief over deelname aan het educatieprogramma. 53% geeft een algehele waardering van 8 of hoger. De gemiddelde tevredenheid over het IFFR programma is een 7,5.

3. Ons programma heeft effect op al onze impactdoelen
De gemiddelde impact van het IFFR educatieprogramma is met 16% toegenomen ten opzichte van 2019. Ten aanzien van interesse in film (25% groei in impact) en kritische houding (23% groei in impact) is de impact zeer sterk gegroeid.
Een verklarende factor is o.a. een Intensievere deelname aan het programma.

4. Onze extra lesactiviteiten versterken de impact van een IFFR-bezoek
De intensiteit van deelname is vergroot ten opzichte van vorig jaar: 58% heeft opdrachten gedaan en / of deelgenomen aan verdiepende les tegen 31% vorig jaar.
Wanneer deelnemers intensiever deelnemen aan het IFFR educatie programma (extra lessen volgen, de film bespreken of opdrachten doen) is de waardering significant hoger.

Wij willen een ieder van harte bedanken voor de medewerking aan dit onderzoek!

Bekijk hier de factsheet uit 2020

Bekijk hier de factsheet uit 2019

Op zoek naar iets anders?

Ga terug naar de overzichtspagina

Contact

  • Renske Gasper

    Head of Education