Educatie

IFFR x LantarenVenster

Kun je tijdens het festival niet met je leerlingen een educatievoorstelling bezoeken? Buiten de festivalperiode werken IFFR en LantarenVenster intensief samen om de voorstellingen door het jaar heen aan te bieden.

Aanmelden

Aanmelden kan voor groep 1,2, 6, 7 en 8 en voor alle jaarlagen van vo en mbo. Heb je interesse? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Schoolvoorstellingen vo/mbo jaarrond

Voor het jaarrond programma beschikken we over een grote database aan feature- en short films van de afgelopen IFFR edities. In het overzicht van het lesmateriaal worden alle programma’s en films genoemd. IFFR investeert jaarlijks in lesmateriaal dat programma-specifiek wordt ontwikkeld. Dit lesmateriaal kan door de docent zelf worden behandeld en bevat zowel praktische opdrachten als kijkvragen.

Ons Short programma is tijdens het festival altijd een veel geboekt programma. De leerlingen maken kennis met de diversiteit van film. Een presentator leidt het programma in en gaat met de leerlingen in gesprek over het maakproces en de thema’s in de films. Daarnaast zijn er feature films die aansluiten op vakken als maatschappijleer/burgerschap, de talen en CKV.

Naast het boeken van filmvertoningen kun je ook kiezen uit verschillende verdiepingsprogramma’s in de klas die de leerlingen voorbereiden op de film(s). Deze zijn te de boeken tegen een meerprijs.

  • Les in de klas door een IFFR docent: Het is mogelijk om (tegen betaling) een IFFR docent te boeken om het lesmateriaal met de klas(sen) uit te voeren. Daarbij kan de IFFR docent ook een aanvullende filmles en/of workshop voor het mbo en voor vo geven.
  • Masterclass: Voorbereiding door een filmmaker in de klas, die met haar/zijn film onderdeel is geweest van het educatieprogramma van IFFR. Bekijk hier het overzicht van de verschillende verdiepende programma's en workshops voor het mbo en voor vo.

Schoolvoorstellingen po jaarrond

Film is hét medium bij uitstek om de wereld te ontdekken. Kinderen worden gestimuleerd om op een andere manier naar film te kijken en op filosofische wijze na te denken over de diverse thema’s die in de films naar voren komen. Leerlingen worden onderdeel van het festivalprogramma en krijgen een bomvol aanbod met films van over de hele wereld. Tijdens de voorstelling zal een presentator op een speelse wijze met de kinderen in gesprek gaan over de films. Bij het filmprogramma wordt digitaal lesmateriaal aangeboden.

Naast het boeken van filmvertoningen kun je ook kiezen uit verschillende verdiepingsprogramma’s in de klas die de leerlingen voorbereiden op de film(s). Deze zijn te boeken tegen een meerprijs.

  • Les in de klas door een IFFR docent: Het is mogelijk om (tegen betaling) een IFFR docent te boeken om het lesmateriaal met de klas(sen) uit te voeren.
  • Masterclass: Voorbereiding door een filmmaker die met haar/zijn film onderdeel is geweest van het educatieprogramma van IFFR. 

Tarief

Het tarief voor alle schoolvoorstellingen die we jaarrond buiten de festivalperiode organiseren met LantarenVenster bedraagt €5,50 per leerling, met een minimum van 40 leerlingen. Voor een filmles, workshop of masterclass rekenen we een meerprijs.

Op zoek naar iets anders?

Ga terug naar de overzichtspagina

Contact

  • Renske Gasper

    Head of Education

Meld je aan voor IFFR 2021

De aanmeldformulieren voor primair (speciaal) onderwijs en het mbo zijn nu online.

Meer informatie