Over IFFR

IFFR & verduurzaming

IFFR is zich zeer bewust van de omvang van de ecologische voetafdruk van het festival. Er heerst een grote noodzaak om deze te reduceren en om het festival en de festivalorganisatie in het geheel te verduurzamen.

Er zijn de laatste jaren al een aantal initiatieven in gang gezet die worden geïntensiveerd en uitgebreid. Zo bestaat het wagenpark van IFFR’s carservice uit volledig elektrische of plug-in hybride auto’s, ter beschikking gesteld door BMW. Met de plug-in hybrides wordt in het centrum van Rotterdam uitsluitend elektrisch gereden, om de uitstoot in de stad te minimaliseren. Daarmee toont BMW aan dat ook plug-in hybrides kunnen bijdragen aan emissieloze mobiliteit in de stad. In festivalhart de Doelen zijn grote stappen gemaakt om meer te vergroenen, zowel op gebied van afvalverwerking als horeca. Afvalscheiding vindt op alle niveaus plaats, het gebruik van wegwerp-plastic is zoveel mogelijk gereduceerd en wat betreft eten en drinken wordt er voornamelijk met lokale of duurzame partners samengewerkt. De catering voor de festivalcrew is volledig vegetarisch.

De grootste uitdaging in het terugdringen van de CO2-uitstoot vraagt om een sectorbrede aanpak. Naast een groot publieksfestival is IFFR ook een netwerkorganisatie. Dat betekent dat zo’n tweeduizend veelal internationale professionals elk jaar eind januari naar Rotterdam afreizen en een twintigtal IFFR-medewerkers gedurende het hele jaar andere filmfestivals bezoeken in Europa en daarbuiten. Om de CO2-uitstoot die dit veroorzaakt wezenlijk aan te pakken, is een gezamenlijke strategie met onze internationale festivalpartners essentieel.

IFFR brengt momenteel in kaart hoeveel emissie er veroorzaakt wordt door de vluchten die jaarlijks geboekt worden voor festivalgasten. De uitkomst van deze inventarisatie dient als basis voor een roundtable met filmfestivals uit de regio (o.a. Gent, Berlijn, Göteborg, Locarno). Samen zal de discussie gestart worden hoe vliegverkeer zo snel mogelijk sectorbreed terug te dringen. Het doel is om met elkaar tot een concreet en realistisch stappenplan te komen zonder de kwaliteit van de festivals te veel te schaden.

We realiseren ons dat er nog een hoop stappen te zetten zijn. IFFR heeft daarom binnen de organisatie een green team samengesteld, dat onder leiding van een duurzaamheidsexpert een langetermijnvisie zal ontwikkelen.

Over IFFR

Wie we zijn

Het festival draait niet alleen om film. Lees alles over IFFR.