Florigami – opdracht "Maak de film af"

Download het opdrachtformulier hier

Deze opdracht kan individueel (afstandsleren) of in groepjes (van 4) worden gemaakt. In deze lesbrief wordt er uitgegaan van een klassikale situatie.

Deze les duurt ongeveer 50 minuten

Start (10min):
De leerlingen kijken de korte film Florigami die net voor het einde wordt stilgezet, want de opdracht gaat over het vervolg van de film. Zet de film stil op: 3:31 min! Bekijk de film hier.
Let op: pas als de opdracht klaar is, kijken de leerlingen de film af.

Vragen aan de leerlingen na het kijken van dit korte stukje film:

 • Wat gebeurt er in het verhaal?
 • Wat denk je dat de filmmaker wil vertellen?
 • Hoe denk je dat de film is gemaakt? (antwoord: het is een computeranimatie)
 • Wat viel je op aan het geluid van de film? (bijvoorbeeld: klinkt echt als de natuur / het zijn dreigende geluiden)

Opdracht Maak de film af (20-25 min):
Een groepje leerlingen (klassikale situatie) of de individuele leerling (afstandsleren) beschrijven/beschrijft een kort scenario over hoe zij denken dat de film Florigami verder zal gaan. Ze gebruiken hierbij het opdrachtformulier (die vind je ook bovenaan de tekst) waarop zij hun verhaal schrijven en een bijbehorend storyboard tekenen. Daarop staan de volgende vragen verwerkt:

 1. Hoe denken jullie dat de strijd in de film Florigami afloopt?
 2. Bedenk nu een zelf verzonnen einde van de film Florigami die verrassend is voor jouw klasgenoten.
 3. Beantwoord de volgende vragen:
  • Loopt het verhaal goed of fout af?
  • Kiezen jullie voor een gesloten of een open einde?
 4. Teken in 4 plaatjes en schrijf in een zinnetje eronder hoe jullie versie van het verhaal afloopt. Dit wordt ook wel een storyboard genoemd.
 5. Alleen voor klassikale situatie / nvt voor afstandsleren:
  Verdeel de vakjes onder je groepsgenoten. Wie gaat welk vakje in het groot uitwerken op A4?

Alle vier de tekeningetjes van het storyboard worden in het groot uitgewerkt (A4). Belangrijk zijn hier de kleuren uit de film: zwarte achtergrond, verschillende kleuren groen van de natuur en wit van de bloem. Alle tekeningen worden in de juiste volgorde horizontaal naast elkaar gelegd.

Eind (15 min):
De viertallen presenteren klassikaal hun storyboard (iedereen houdt zijn eigen A4 omhoog) en vertellen hun eigen verhaal voor het einde van de film.

Vraag die de leerkracht aan de groepjes stelt:

 • Waarom hebben jullie voor dit einde gekozen? Hoe is dat idee ontstaan?
 • Waarom hebben jullie gekozen voor een goed of slecht eind van het verhaal?
 • Waarom hebben jullie gekozen voor een open of gesloten einde?

Let op: voor afstandsleren is het belangrijk om de leerlingen duidelijk te maken naar welk mailadres/postadres/anders zij hun tekeningen en antwoorden kunnen opsturen.