Fiscale aspecten van schenken en voordelen

Voor schenken aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), zoals IFFR, bestaan gunstige fiscale aftrekmogelijkheden. Zo biedt een periodieke schenking met een minimum looptijd van vijf jaar volledige fiscale aftrek. Tot het eind van 2018 is een extra giftenaftrek van kracht waarbij u uw giften tot een maximum van €5.000 met 25% mag verhogen voor opgaaf aan de belasting. Voor eenmalige giften geldt ook de multiplier en zijn er fiscale aftrekmogelijkheden, hierbij gelden echter meer voorwaarden. Het totaal van de in een jaar gedoneerde giften zijn aftrekbaar voor zover deze samen meer bedragen dan €60 of – als dat meer is – 1% van het verzamel-inkomen van uw huishouden. Daarnaast geldt voor de aftrekbaarheid van deze giften een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Het is niet langer nodig om langs een notaris te gaan voor het schenken via een schenkingsovereenkomst. Wij kunnen uw gift vastleggen via een eigen overeenkomst. Neem hiervoor contact met ons op via [email protected].

Voor een periodieke gift hebben wij hieronder de netto kosten voor u uitgerekend.