Reports

IFFR 2012 in cijfers

IFFR 2012 telde 274.000 bezoeken aan films, tentoonstellingen, optredens en evenementen. Het eerste Curaçao IFFR heeft plaats van 29 maart tot en met 1 april 2012 in Willemstad; het 42e International Film Festival Rotterdam van 23 januari tot en met 3 februari 2013.

Zakelijk directeur Janneke Staarink: “Door de verdere digitalisering van de kaartverkoop en een transparanter prijssysteem hebben we het festival meer gebruiksvriendelijk gemaakt. De reacties daarop zijn overwegend positief. De bezoekersaantallen zijn, zelfs na correctie op het grootschalige jubileumprogramma van vorig jaar, desondanks 14% lager. Voor een deel ligt de verklaring in de bewuste keuze voor een compacter programma, waarmee we een kwaliteitsslag richting onze filmmakers en bezoekers hebben gerealiseerd. Daarnaast is duidelijk dat de recessie ook ons festival niet gespaard heeft. De economische situatie dwingt het festival om pro-actief op zoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen en experimenten met particuliere financiële ondersteuning. In aanloop naar en tijdens het festival is gebleken dat ons publiek de urgentie inziet om het festival - en daarmee de onafhankelijke cinema - te ondersteunen en dat ook doet. Tegelijkertijd tonen de actuele cijfers dat de grenzen van prijselasticiteit bereikt zijn. Ik hoop dat de politiek dit als een signaal ziet dat er weliswaar veel mogelijkheden zijn voor ondernemende instellingen, maar dat de rekening van de bezuinigingen niet uitsluitend bij de cultuurbezoekers neergelegd kan worden.”

Het 41e IFFR in cijfers

Totaal aantal bezoeken van publiek: 274.000
Aantal festivalgasten totaal (filmmakers, CineMart en pers): 2595
Aantal filmmakers: 303
Aantal journalisten: 372
Aantal CineMart gasten: 771