Artur Żmijewski gaat in gesprek met curator en schrijver Galit Eilat over zijn recente installatie Realism (2017), zijn oeuvre in het algemeen en zijn opvattingen over het imago van de kunstenaar. Aan de hand van zowel de inhoud als de controverse omtrent een deel van zijn werk zal Żmijewski praten over zijn pogingen om de status quo op te schudden binnen het domein van de cultuurproductie, waar de kunstenaar beschouwd wordt als een exceptioneel individu dat bereid is om zich op te offeren voor een bepaalde protestantse gedragscode. Volgens dit culturele recept faalt Żmijewski als kunstenaar die het publiek langs het juiste morele pad moet leiden, omdat hij zichzelf vaak portretteert als overheerser en manipulator. De gesprekspartners gaan in op de vraag hoe deze vijandige houding een spiegel vormt voor de misstanden en wreedheden die geworteld zijn in de realiteit waarmee Żmijewski werkt.

Dinsdag 30 januari 2018 (12:00-13:30) - Hilton Rotterdam