Veel vroege films van Joost Rekveld putten inspiratie uit de basiseigenschappen van filmapparaten en -techniek. Dit programma biedt een overzicht van de ontwikkeling van deze rode draad binnen het oeuvre van Rekveld. De films VRFLM en #7 zijn twee zeer verschillende exploraties van de 16mm-filmstrook. De films #3#5 en ten slotte #11, Marey <-> Moiré laten de evolutie zien in Rekvelds beschouwing van hoe het filmmedium omgaat met tijd. Voor deze films ontwikkelde hij zijn eigen middelen met behulp van lange belichtingstijden, de scantechniek en chronofotografie.

Films in dit verzamelprogramma