Voortbewegen omdat het kan, omdat het moet, omdat je meegenomen wordt, op zoek naar een nieuw land. Via historische overpeinzingen en een abstracte roadtrip tot aan het wachten op vrijheid; de verschillende tempi sleuren je mee en laten je voor een moment stilstaan. 

Films in dit verzamelprogramma