Op het kantelpunt van diverse politieke verschuivingen lijkt de wereld meer gepolariseerd dan ooit. De steeds scherpere breuklijnen in onze maatschappij en de verbeten discussies in de media inspireerden IFFR om films te selecteren die een nieuw licht werpen op deze gespletenheid. Deze films zijn door het gehele programma van IFFR 2017 terug te vinden. Iedereen kijkt vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie; het festival biedt daarom met Parallax Views een platform aan filmmakers, kunstenaars, denkers, journalisten en het publiek om met elkaar in gesprek te gaan over de maatschappelijke en politieke veranderingen. Ook worden onder deze noemer masterclasses en voordrachten gegeven.

Lees meer

Parallax Views

Films in ‘Parallax Views’