Taal is in staat om te informeren en misleiden. Deze vijf korte films over de macht en valkuilen van communicatie zijn even humoristisch als ontwrichtend, en reflecteren op verbale, geschreven en cinematografische taal.

Films in dit verzamelprogramma