Dit IFFR heeft ID Check als rode draad door alle filmsecties lopen. Het thema onderzoekt en toont hoe wij naar onszelf kijken, hoe we met de ander optrekken en hoe we samen een maatschappij kunnen opbouwen.

In Bright Future focust ID: gender(dot)net zich op de eigen identiteit. De genderkwestie is op alle fronten en in alle media een hot item. Een programma dat zich richt op de eigen identiteit. Het is immers onmogelijk je tot een ander te verhouden zonder begrip van de eigen identiteit. Vandaag de dag biedt dit een vrije interpretatieruimte: voorbij nationaliteit, geloof of ras staat gender ook open voor interpretatie, en biedt het ruimte tot zelfexpressie, verkenning en identiteitsvorming in zowel de fysieke als de virtuele wereld.

Films in ‘ID: gender(dot)net’