Net als elk jaar, deden ook in 2014 vijftien premièrefilms een gooi naar een van de drie Hivos Tiger Awards.

Van de vijftien genomineerde regisseurs gaan er aan het eind van het festival drie met een Hivos Tiger Award én een geldbedrag van €15.000 naar huis. Even belangrijk als dit geldbedrag is de internationale erkenning en belangstelling die een Hivos Tiger Award-nominatie met zich meebrengt. Wat dat betreft kent de competitie geen verliezers, maar louter winnaars. De Hivos Tiger Awards vormen voor veel filmmakers dat onontbeerlijke steuntje in de rug: niet zelden trekken ze bijvoorbeeld financiers over de streep om een volgend project mogelijk te maken.

Films in ‘Hivos Tiger Awards Competition 2014’